UA-136100592-1
Hiển thị:
Trang

đầu bơm tự động oshima os-29as piston sứ

đầu bơm tự động oshima os-29as piston sứ

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS29as Công suất 1HP,piston sứ, tự động Lưu lượng 10-15L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7,4kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

3.145.000 VNĐ

ĐẦU BƠM TỰ ĐỘNG OSHIMA OS45A

ĐẦU BƠM TỰ ĐỘNG OSHIMA OS45A

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 45A Công suất  2HP – TỰ ĐỘNG Lương lượng 21.-34L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

4.132.000 VNĐ

đầu bơm xịt 1hp pona 88

đầu bơm xịt 1hp pona 88

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Pona 88 1HP Công suất 1HP Lưu lượng 13-22L/Phút Áp lực phun 10 - 40 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.230.000 VNĐ

đầu bơm xịt 1hp pona 88a

đầu bơm xịt 1hp pona 88a

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Pona 88A 1HP Công suất 1HP Lưu lượng 13-22L/Phút Áp lực phun 10 - 40 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.230.000 VNĐ

Đầu bơm xịt Dragon 2HP tự động hs30

Đầu bơm xịt Dragon 2HP tự động hs30

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Dragon 2HP tự động Công suất  2 HP Lưu lượng 30-40L/Phút Áp lục phun 10 - 40 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7.7kg Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.150.000 VNĐ

đầu bơm xịt oshima os66

đầu bơm xịt oshima os66

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS66, 1HP (Mã cũ Pona 66,1HP) Công suất 1HP Lưu lượng 13-22L/Phút Áp lực phun 10 - 40 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 6kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.200.000 VNĐ

Đầu Bơm Yanaka 29A, 1HP

Đầu Bơm Yanaka 29A, 1HP

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Yanaka 29A 1HP Công suất 1HP - tự động Lưu lượng 5.4-25L/Cm Áp lực phun 0 - 40 kgf/ cm² Tốc độ  500-800 r.p.m Piston 115mm Trọng lượng 6 kg Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

8.700.000 VNĐ

đầu phun 1hp oshima os-26

đầu phun 1hp oshima os-26

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS26 Công suất 1 HP Lưu lượng 13- 22 L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 8,5kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.780.000 VNĐ

Đầu phun xịt  Mitsukaisho Dragon 1HP tự động Mhs28a

Đầu phun xịt Mitsukaisho Dragon 1HP tự động Mhs28a

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Dragon 1HP tự động hs28a Công suất 1HP Lưu lượng 5.4-25L/ Phút Áp lực phung 0 - 40 kgf/ cm² Tốc độ  300-1000 r.p.m Piston 115mm Trọng lượng 7.5kg Nút mỡ bò đồng Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

840.000 VNĐ

đầu phun xịt 1hp fst-99

đầu phun xịt 1hp fst-99

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt FST 99,1HP Công suất 1HP Lưu lượng 10-25L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 6.5Kg Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.050.000 VNĐ

đầu phun xịt áp lực 2hp oshima os30

đầu phun xịt áp lực 2hp oshima os30

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS30 Công suất 2HP Lưu lượng 17-27L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 11,5kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

2.130.000 VNĐ

Đầu phun xịt áp lực OS 35a 1hp tự động

Đầu phun xịt áp lực OS 35a 1hp tự động

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 35a, 1hp tự động Công suất  1HP Lương lượng 17.-25L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

3.280.000 VNĐ

đầu phun xịt ch80 (5hp)

đầu phun xịt ch80 (5hp)

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt CH80 Công suất 5HP Lưu lượng 40-70L/Phút Áp lực phung 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Piston 115mm Trọng lượng 13kg Bảo hành 12 thángPhụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c ..

3.200.000 VNĐ

đầu phun xịt tự động oshima os30 2hp

đầu phun xịt tự động oshima os30 2hp

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS30a Công suất 2HP,tự động Lưu lượng 17-27L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 11,5kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

2.130.000 VNĐ

Đầu phun xịt Yanaka 29, 1HP

Đầu phun xịt Yanaka 29, 1HP

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Yanaka 29, 1HP Công suất 1HP- không tự động Lưu lượng 5.4-25L/Cm Áp lực phun 0 - 40 kgf/ cm² Tốc độ  500-800 r.p.m Piston 115mm Trọng lượng 6 kg Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

870.000 VNĐ

Đầu rửa xe kt-25

Đầu rửa xe kt-25

Đầu rửa xe cao áp KT-25 Áp lực : 110 bar Tốc độ vòng quay : 1450 vòng / phút Công suất: 3000w Piston : sứ 20mm Lưu lượng nước : 15 lít/ phút Puly: ngoài Bảo hành 06 tháng bởi OSHIMA..

4.980.000 VNĐ

Đầu rửa xe và xịt thuốc đài loan 2hp Lushyong ls-530

Đầu rửa xe và xịt thuốc đài loan 2hp Lushyong ls-530

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA – mayoshima.vn, mayxitthuoc.vn MST: 0313793533 127/103 NI SƯ HUỲNH LIÊN,P10, TÂN BÌNH , HCM KHO HÀNG: KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM ĐT: 028 2243 5609 – 08 3456 9982 –  ZALO: 0908 556 246 ……………………………………. Đầu bơm rửa xe LS-530 – Đài Loan Model :LS  530 - pulu đường kính 25cm Công suất (HP): 2 hp Lưu lượng nước (L/phút): 17 - 34 Ty mạ crom ( phun crom, không phải ty nhúng) Áp lực (kg/cm2): 20 – 50 Trọng lượng đóng gói : 13 kg Kích thước (cm) 40 x 40 x 30 Vòng tua (rpm); 500 – 1000 Sản xuất: đài loan Bảo hành 12 tháng. Đây là loại đầu bơm được sử dụng trong việc xịt rửa xe máy, ô tô, xe tải có kích thước từ nhỏ đến lớn. Đầu bơm rửa xe LS 530 cho máy rửa xe dây đai là lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực nông nghiệp như dùng để tưới cây, phun thuốc trừ sâu, dùng để vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc. Đầu bơm còn được sử dụng để dọn dẹp nhà cửa, làm sạch sàn nhà, trần nhà một cách dễ dàng, tiết kiệm công sức và thời gian sử dụng. Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng gọi hoặc zalo : 0908 556 246 ..

5.600.000 VNĐ

Đầu rửa xe và xịt thuốc đài loan Lushyong ls-530

Đầu rửa xe và xịt thuốc đài loan Lushyong ls-530

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA – mayoshima.vn, mayxitthuoc.vn MST: 0313793533 127/103 NI SƯ HUỲNH LIÊN,P10, TÂN BÌNH , HCM KHO HÀNG: KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM ĐT: 028 2243 5609 – 08 3456 9982 –  ZALO: 0908 556 246 ……………………………………. Đầu bơm rửa xe LS-530 – Đài Loan Model :LS  530 Công suất (HP): 2 hp Lưu lượng nước (L/phút): 17 - 34 Áp lực (kg/cm2): 20 – 50 Trọng lượng đóng gói : 13 kg Kích thước (cm) 40 x 40 x 30 Vòng tua (rpm); 500 – 1000 Sản xuất: đài loan Bảo hành 12 tháng. Đây là loại đầu bơm được sử dụng trong việc xịt rửa xe máy, ô tô, xe tải có kích thước từ nhỏ đến lớn. Đầu bơm rửa xe LS 530 cho máy rửa xe dây đai là lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực nông nghiệp như dùng để tưới cây, phun thuốc trừ sâu, dùng để vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc. Đầu bơm còn được sử dụng để dọn dẹp nhà cửa, làm sạch sàn nhà, trần nhà một cách dễ dàng, tiết kiệm công sức và thời gian sử dụng. Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng gọi hoặc zalo : 0908 556 246..

5.600.000 VNĐ

ĐẦU XỊT ÁP LỰC FST-120H (7hp)

ĐẦU XỊT ÁP LỰC FST-120H (7hp)

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt FST 120H Công suất 7HP Lưu lượng 70-90/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 15kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

5.500.000 VNĐ

ĐẦU XỊT ÁP LỰC fst-99a

ĐẦU XỊT ÁP LỰC fst-99a

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt FST 99,99A 1HP Công suất 1HP Lưu lượng 10-25L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 6.5Kg Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.050.000 VNĐ

Đầu xịt áp lực Mitsuyama TL-29

Đầu xịt áp lực Mitsuyama TL-29

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA – mayoshima.vn, mayxitthuoc.vn MST: 0313793533 127/103 NI SƯ HUỲNH LIÊN,P10, TÂN BÌNH , HCM KHO HÀNG: KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM ĐT: 028 2243 5609 – 08 3456 9982 –  ZALO: 0908 556 246 ……………………………………. Đầu xịt áp lực Mitsuyama TL-29 Sức ngựa: 1 Hp Trọng lượng: 7.3 kg Kích thước(DxRxC): 33x28x33 Tốc độ: 800-1200 rpm Công suất:13-22L/min Áp lực: 10-40 kg/cm3 Số pittong: 3 cái Đường kính pittong: 22 mm Sản xuất: CHINA Bảo hành 12 tháng. Đây là loại đầu bơm được sử dụng trong việc xịt rửa xe máy, ô tô, xe tải nhỏ Đầu bơm rửa xe TL-29 cho máy rửa xe dây đai là lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực nông nghiệp như dùng để tưới cây, phun thuốc trừ sâu, dùng để vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc. Đầu bơm còn được sử dụng để dọn dẹp nhà cửa, làm sạch sàn nhà, trần nhà một cách dễ dàng, tiết kiệm công sức và thời gian sử dụng. Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng gọi hoặc zalo : 0908 556 246..

1.100.000 VNĐ

Đấu xịt áp lực nửa ngựa Okayama TY-18

Đấu xịt áp lực nửa ngựa Okayama TY-18

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA – mayoshima.vn, dienmaycaohung.net MST: 0313793533 127/103 NI SƯ HUỲNH LIÊN,P10, TÂN BÌNH , HCM KHO HÀNG: KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM ĐT: 028 2243 5609 – 08 3456 9982 –  ZALO: 0908 556 246 ……………………………………. ĐẦU XỊT OKAYAMA YT-18 Đầu xịt YT-18 ( ½ HP) C ông suất ½ HP Lưu lượng 12 – 16 L/ Phút Áp lực phun 8- 14 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200 r.p.m Đường kính Piston 16 mm Trọng lượng 5 kg Đ óng gói: 30 x 26 x 29 cm Sản phẩm gốm đầu xịt, dây hút, dây xả, puly, lọc rác, chỉnh áp, đồng hồ Sản phầm là loại đầu xịt có bầu hơi, áp lực mạnh, hơi đều, chạy êm máy ỨNG DỤNG: lắp ráp máy rửa máy lạnh, lắp ráp máy rửa xe, rửa chuồng trại, máy phun trừ sâu, máy tưới hoa màu cây ăn trái… Máy có công suất ½ hp nên phù hợp lắp moter 1hp, quý khách có thể tận dụng moter của máy giặt cũng sử dụng được loại đầu xịt này) - Đóng gói thông thường: hộp carton  Nước sản xuất:china Bảo hành 06 tháng Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng gọi hoặc zalo : 0908 556 246..

720.000 VNĐ

đầu xịt áp lực oshima os35 1hp

đầu xịt áp lực oshima os35 1hp

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 35 Công suất  1HP Lương lượng 17.-25L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

3.280.000 VNĐ

đầu xịt áp lực piston sứ tự động oshima os35as

đầu xịt áp lực piston sứ tự động oshima os35as

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 35A - S Piston SỨ- tự động Công suất  1HP Lương lượng 17.-25L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

4.068.000 VNĐ

ĐẦU XỊT ÁP LỰC ROVER 1/2HP RV-18X

ĐẦU XỊT ÁP LỰC ROVER 1/2HP RV-18X

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA – mayoshima.vn, dienmaycaohung.net MST: 0313793533 127/103 NI SƯ HUỲNH LIÊN,P10, TÂN BÌNH , HCM KHO HÀNG: KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM ĐT: 028 2243 5609 – 08 3456 9982 –  ZALO: 0908 556 246 ……………………………………. ĐẦU XỊT ROVER RV-18X Đầu xịt RV-18X ( ½ HP) ông suất ½ HP Lưu lượng 12 – 16 L/ Phút Áp lực phun 8- 14 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200 r.p.m Đường kính Piston 16 mm Trọng lượng 5 kg óng gói: 30 x 26 x 29 cm Sản phẩm gốm đầu xịt, dây hút, dây xả, puly, lọc rác, chỉnh áp, đồng hồ Sản phầm là loại đầu xịt có bầu hơi, áp lực mạnh, hơi đều, chạy êm máy ỨNG DỤNG: lắp ráp máy rửa máy lạnh, lắp ráp máy rửa xe, rửa chuồng trại, máy phun trừ sâu, máy tưới hoa màu cây ăn trái… Máy có công suất ½ hp nên phù hợp lắp moter 1hp, quý khách có thể tận dụng moter của máy giặt cũng sử dụng được loại đầu xịt này) - Đóng gói thông thường: hộp carton  Nước sản xuất:china Bảo hành 06 tháng Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng gọi hoặc zalo : 0908 556 246..

720.000 VNĐ

đầu xịt áp lực ty sứ oshima os35s

đầu xịt áp lực ty sứ oshima os35s

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 35 - S Piston SỨ Công suất  1HP Lương lượng 17.-25L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

3.450.000 VNĐ

Đầu xịt áp lực Vinafarm 1hp ty mạ crom

Đầu xịt áp lực Vinafarm 1hp ty mạ crom

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn – mayxitthuoc.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0985 620 285 …………………………………………………………… ĐẦU XỊT RỬA VINAFARM 1HP, TY MẠ CROM ĐEN Công suất 1HP Lưu lượng 13-22L/Phút Áp lực phun 10- 30kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7 kg Bảo hành 06 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ  Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt dự phòng: 1bộ Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c đầu xịt rửa xe 1hp, Đầu xịt rửa xe và xịt thuốc Vinafarm ty mạ đầu xịt có thể lắp trên dàn sắt xi với moter và dây coroa dùng rửa xe gia đình, rửa xe dịch vụ, vệ sinh sân vườn hay chuồng trại. máy cũng có thể lắp với máy nổ và dây coroa để sử dụng ở nơi không có nguồn điện. sản phẩm bảo hành 06 tháng bởi công ty CỔ PHẦN OSHIMA..

1.750.000 VNĐ

Đầu xịt Dragon 2HP tự động hs30a

Đầu xịt Dragon 2HP tự động hs30a

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Dragon 2HP tự động Công suất  2 HP Lưu lượng 30-40L/Phút Áp lục phun 10 - 40 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7.7kg Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.150.000 VNĐ

Đầu xịt Dragon CH200G, 1HP

Đầu xịt Dragon CH200G, 1HP

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Dragon CH200G, 1HP Công suất : 1HP-Thân gân Lưu lượng : 5.4-25L/Phút Ap lực phun: 00-40Kg/Cm Tốc độ : 500-800 r.p.m Piston: 22 Trọng lượng : 10kg Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

970.000 VNĐ

Đầu xịt Dragon CH200GA, 1HP

Đầu xịt Dragon CH200GA, 1HP

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Dragon CH200GA, 1HP Công suất : 1HP-Thân gân - tự động Lưu lượng : 5.4-25L/Phút Ap lực phun: 00-40Kg/Cm Tốc độ : 500-800 r.p.m Piston: 22 Trọng lượng : 10kg Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

8.700.000 VNĐ

Đầu xịt Mitsukaisho Dragon 1HP Mhs28

Đầu xịt Mitsukaisho Dragon 1HP Mhs28

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246  – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt Dragon 1HP hs28 Công suất 1HP Lưu lượng 5.4-25L/ Phút Áp lực phung 0 - 40 kgf/ cm² Tốc độ  300-1000 r.p.m Piston 115mm Trọng lượng 7.5kg Nút mỡ bò đồng Bảo hành 6 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

840.000 VNĐ

đầu xịt oshima os-29s (piston sứ)

đầu xịt oshima os-29s (piston sứ)

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS29s Công suất 1HP Lưu lượng 10-15L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7,4kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

3.145.000 VNĐ

Đầu xịt Oshima OS-39as

Đầu xịt Oshima OS-39as

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS39as Công suất 2HP,piston sứ, tự động Lưu lượng 17-27L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7,5kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

3.810.000 VNĐ

Đầu xịt Oshima OS-39s

Đầu xịt Oshima OS-39s

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS39s Công suất 2HP,piston sứ Lưu lượng 17-27L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 7,5kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

3.810.000 VNĐ

đầu xịt oshima tự động os-26

đầu xịt oshima tự động os-26

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS26a Công suất 1HP,tự động Lưu lượng 10-15L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 11,5kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.750.000 VNĐ

Đầu xịt phun thuốc trừ sâu ty sứ 1hp Oshima os-22atsg

Đầu xịt phun thuốc trừ sâu ty sứ 1hp Oshima os-22atsg

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA ĐỊA CHỈ: 127 NI SƯ HUỲNH LIÊN, P10, TÂN BÌNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đầu xịt áp lực tự động Ty sứ 1hp OSHIMA OS-22ATSG Mã hàng: OS-22ATSG Công suất 1hp Số Piston: 03 Đường kính piston: 22mm Loại piston: sứ Lưu lượng nước: 12 - 22 lít/ phút Áp lực phun: 10 - 40 kg/cm Trọng lượng: 8 kg Bộ bao gồm đầu, puly, dây hút, dây xả, lọc rác, phốt dự phòng ứng dụng: xịt rửa xe, rửa chuồng trại, phun thu.ốc trừ sâu, và các loại thu.ốc bảo vệ thực vật Bảo hành 12 tháng bởi công ty OSHIMA TÂN BÌNH Đầu xịt này là loại 1 hp không có bầu hơi . Quý khách cần moter 2 hp để sử dụng ...

1.730.000 VNĐ

đầu xịt rửa 2hp zmagic mg30

đầu xịt rửa 2hp zmagic mg30

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn – mayxitthuoc.vn 127/103 ni sư huỳnh liên, p10, tân bình, hcm KHO HÀNG:    KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 --  0985 620 285 – 0123456 9982 Zalo-đt:  0908 556 246 …………………………………………………………… Đầu xịt 2hp mg-30 Công suất 2HP Lưu lượng 15-25L/Phút Áp lực phun 25- 40 kgf/ cm² Tốc độ 600-1000r.p.m Trọng lượng 7,4kg Bảo hành 06 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c ..

1.200.000 VNĐ

đầu xịt rửa áp lực oshima os45

đầu xịt rửa áp lực oshima os45

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246 – 0123456 9982 – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 45 Công suất  2HP Lương lượng 21.-34L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

4.132.000 VNĐ

đầu xịt rửa cao áp ch120 (7hp) ty dài 170mm

đầu xịt rửa cao áp ch120 (7hp) ty dài 170mm

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 -0908 556 246  – 0987 950 771 …………………………………………………………… Đầu xịt CH120 Công suất 7HP Lưu lượng 103 - 104 L/Phút Áp lực phun 21 - 45 kgf/ cm² Đường kính piston: 38mm Chiều dài piston : 170mm Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 28kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c ..

4.450.000 VNĐ

Đầu xịt rửa đài loan 2hp Lushyong ls-530

Đầu xịt rửa đài loan 2hp Lushyong ls-530

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA – mayoshima.vn, mayxitthuoc.vn MST: 0313793533 127/103 NI SƯ HUỲNH LIÊN,P10, TÂN BÌNH , HCM KHO HÀNG: KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM ĐT: 028 2243 5609 – 08 3456 9982 –  ZALO: 0908 556 246 ……………………………………. Đầu bơm rửa xe LS-530 – Đài Loan Model :LS  530 Công suất (HP): 2 hp Lưu lượng nước (L/phút): 17 - 34 Áp lực (kg/cm2): 20 – 50 Trọng lượng đóng gói : 13 kg Kích thước (cm) 40 x 40 x 30 Vòng tua (rpm); 500 – 1000 Sản xuất: đài loan Bảo hành 12 tháng. Đây là loại đầu bơm được sử dụng trong việc xịt rửa xe máy, ô tô, xe tải có kích thước từ nhỏ đến lớn. Đầu bơm rửa xe LS 530 cho máy rửa xe dây đai là lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực nông nghiệp như dùng để tưới cây, phun thuốc trừ sâu, dùng để vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc. Đầu bơm còn được sử dụng để dọn dẹp nhà cửa, làm sạch sàn nhà, trần nhà một cách dễ dàng, tiết kiệm công sức và thời gian sử dụng. Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng gọi hoặc zalo : 0908 556 246..

560.000 VNĐ

Đầu xịt rửa đài loan 7hp Lushyong LS-557

Đầu xịt rửa đài loan 7hp Lushyong LS-557

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA – mayoshima.vn, mayxitthuoc.vn MST: 0313793533 127/103 NI SƯ HUỲNH LIÊN,P10, TÂN BÌNH , HCM KHO HÀNG: KE9, ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, HCM ĐT: 028 2243 5609 – 08 3456 9982 –  ZALO: 0908 556 246 ……………………………………. Tên sản phẩm: Đầu bơm rửa xe LS  557 – Đài Loan Model :LS  557 Công suất (HP): 7hp Lưu lượng nước (L/phút): 76 – 133 lít / phút Áp lực (kg/cm2): 20 – 50 Trọng lượng đóng gói : 46 kg Kích thước (cm) 52*41*58 Vòng tua (rpm); 400 – 700 Sản xuất: đài loan Bảo hành 12 tháng. Đây là loại đầu bơm được sử dụng trong việc xịt rửa xe máy, ô tô, xe tải có kích thước từ nhỏ đến lớn. Đầu bơm rửa xe LS 557 cho máy rửa xe dây đai là lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực nông nghiệp như dùng để tưới cây, phun thuốc trừ sâu, dùng để vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc. Ngoài ra, trong các nhà xưởng công nghiệp, đầu bơm rửa xe LS 557 với áp lực cao được sử dụng để vệ sinh máy móc, các loại xe công trình, máy ủi trong công trường. Đầu bơm còn được sử dụng để dọn dẹp nhà cửa, làm sạch sàn nhà, trần nhà một cách dễ dàng, tiết kiệm công sức và thời gian sử dụng. Quý khách cần tìm hiểu thêm vui lòng gọi hoặc zalo : 0908 556 246..

16.200.000 VNĐ

đầu xịt tự động 1hp oshima os-66a

đầu xịt tự động 1hp oshima os-66a

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt Oshima OS-66a, 1HP (Mã cũ Pona 66a,1HP) Công suất 1HP,tự động Lưu lượng 13-22L/Phút Áp lực phun 10 - 40 kgf/ cm² Tốc độ 800-1200r.p.m Trọng lượng 6kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c..

1.200.000 VNĐ

ĐẦU XỊT TỰ ĐỘNG TY SỨ OSHIMA OS-45AS

ĐẦU XỊT TỰ ĐỘNG TY SỨ OSHIMA OS-45AS

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 45AS Công suất  2HP, TY SỨ,TỰ ĐỘNG Lương lượng 21.-34L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c Piston & đầu bơm dày, sơn tĩnh điện. Nắp đuôi thân bằng thép..

4.955.000 VNĐ

đầu xịt ty sứ oshima os-45s

đầu xịt ty sứ oshima os-45s

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0123456 9982 …………………………………………………………… Đầu xịt OS 45S Công suất  2HP Lương lượng 21.-34L/Phút Áp lực phun 40 - 50 kgf/ cm² Tốc độ 1100-1300r.p.m Trọng lượng 10.25kg Bảo hành 12 tháng Phụ kiện đi kèm : Dây hút + Dây xả : 1 bộ gân Lọc rác + đầu nối : 1c Bộ phốt : 1c Pully : 1c Khóa xiết phốt : 1c Nút chỉnh áp lực : 1c Piston & đầu bơm dày, sơn tĩnh điện. Nắp đuôi thân bằng thép..

4.955.000 VNĐ

ĐẦU XỊT ĐÀI LOAN GUAN CHANG GC-36A TY SỨ 2HP TỰ ĐỘNG

ĐẦU XỊT ĐÀI LOAN GUAN CHANG GC-36A TY SỨ 2HP TỰ ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA ĐỊA CHỈ: 127 NI SƯ HUỲNH LIÊN, P10, TÂN BÌNH 028.2243 5609   --     0908 556 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Đầu xịt áp lực tự động Đài Loan Ty sứ 2hp GUAN CHANG GC-36A Mã hàng: GC-36A Công suất 2hp Số Piston: 03 Đường kính piston: 30mm Loại piston: sứ Số đầu nước ra: 03 Lưu lượng nước: 17 – 30 lít/ phút Áp lực phun: 20 – 35 kg/cm Trọng lượng: 15 kg Xuất xứ: ĐÀI LOAN Bảo hành 12 tháng bởi công ty OSHIMA TÂN BÌNH..

4.800.000 VNĐ

đầu xịt đài loan lu shyong 1hp ls-523

đầu xịt đài loan lu shyong 1hp ls-523

Công ty cổ phần công nghệ oshima – mayoshima.vn – mayxitthuoc.vn Đt: 028 2243 5609 - 0987 950 771 Zalo-đt:  0908 556 246  --  0985 620 285 …………………………………………………………… Đầu xịt rửa đài loan lu shyong ls-523 Model: LS-523 Lưu lượng: 9,5 – 15 lít/ phút Điện áp 220 Công suất : 1hp Áp lực làm việc : 15- 40 kg/cm Vòng quay: 500 – 800 Trọn bộ bao gồm: puly, ống hút, ống hồi, lọc rác, đồng hồ Thương hiệu Đài loan Sản xuất tại Đài loan Bảo hành 12 tháng LIÊN HỆ ĐT/ZALO: 0908556246..

3.600.000 VNĐ

ĐẦU XỊT ĐÀI LOAN TAINONG TN-45C TY SỨ

ĐẦU XỊT ĐÀI LOAN TAINONG TN-45C TY SỨ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA ĐỊA CHỈ: 127 NI SƯ HUỲNH LIÊN, P10, TÂN BÌNH 028.2243 5609   --     0908 556 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Đầu xịt áp lực Đài Loan Ty sứ 2hp TAINONG TN-45c Mã hàng: TN-45 ( sứ, có bầu hơi) Công suất 2hp Số Piston: 03 Đường kính piston: 30mm Loại piston: sứ Số đầu nước ra: 02 Tốc độ quay: 800 – 1200 vòng / phut Lưu lượng nước: 32 - 48 lít/ phút Áp lực phun: 10 – 35 kg/cm Trọng lượng: 15 kg Xuất xứ: ĐÀI LOAN Bảo hành 12 tháng bởi công ty OSHIMA TÂN BÌNH..

7.100.000 VNĐ

ĐẦU XỊT ĐÀI LOAN TANINONG TN-45A TỰ ĐỘNG

ĐẦU XỊT ĐÀI LOAN TANINONG TN-45A TỰ ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OSHIMA ĐỊA CHỈ: 127 NI SƯ HUỲNH LIÊN, P10, TÂN BÌNH 028.2243 5609   --     0908 556 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Đầu xịt áp lực Đài Loan 2hp TAINONG TN-45A Mã hàng: TN-45A ( tự động, không có bầu hơi) Công suất 2hp Số Piston: 03 Đường kính piston: 30mm Số đầu nước ra: 02 Tốc độ quay: 800 – 1200 vòng / phut Lưu lượng nước: 32 - 48 lít/ phút Áp lực phun: 10 – 35 kg/cm Trọng lượng: 15 kg Xuất xứ: ĐÀI LOAN Bảo hành 12 tháng bởi công ty OSHIMA TÂN BÌNH..

5.800.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 48 của 48 (1 Trang)